Офицер за заштита на лични податоци

Елена Тофиловска

Тел: +389 75 363 300

Емаил: elena.tofilovska@control.mk